Lốp xe chuyên dụng

: LXCD
Giá Bán : Liên hệ ngay
- Lốp xe chuyên dụng
- Lốp xe tải hạng nặng

I- Lốp xe chuyên dụng:

SB-1 66x43,00R25, ДФ-16A 720-635, Ф-81 30,5R32, B-19A 5,00-10, Ф 82 71x47,00-25, ФД-12 28,1R16, ФД-14A 21,3R24, Ф -37 23,1R26, KФ -97 16,5/70-18, Ф-2AД 15,5-38, Ф-289 9,5R42 và các loại khác.

II-Lốp xe tải hạng nặng

- И-247Б 1200x500-508, Ф-209 4,00L 10, ИД-П284 1200x530, ИД-267 1300x530, ИД-370 21,5/75R21, BИ-3 1300x530, OИ-25 14,00-20, BФ-76Б 18,00-25, BФ-166A 21,00-33, ДФ-27 21,00-28, И-111A 11,00R20 v.v.

- 21.00-35/Bel 51/36/TL, 26.5-25/Fbel 199/ 28PR/TT, 23.5-25/FBel247/   20PR/TL, 18.00-25/32PR/VF-76BM/TT, 21.0033/VF166AM/ 32PR/T v.v. 

Không có kết quả phù hợp với yêu cầu này.