Công nghệ sx xỉ Titan, Pigment, Ti

: Công nghệ Titan
Giá Bán : Liên hệ ngay
- Chuyển giao toàn phần, từng phần, chất xám của công nghệ sản xuất xỉ Titan, Pigment TiO2, Ti.
- Bên chuyển giao: Viện Titan quốc gia Ukraine.

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XỈ TITAN, PIGMENT TiO2, Ti

1. Hình thức chuyển giao: Toàn phần, Từng phần, Chuyển giao chất xám

2. Nội dung chuyển giao:

- Chuyển giao toàn bộ: Chuyển giao toàn bộ quy trình sản xuất Titan (theo yêu cầu cụ thể của khách hàng), máy móc thiết bị, chất xám v.v.

- Chuyển giao từng phần: khách hàng có thể lựa chọn nhập khẩu những phần máy móc thiết bị mà trong nước không sản xuất được, mua những phần thiết bị còn lại tại Việt Nam để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn chỉ nhận chuyển giao phần chất xám, bao gồm: bí quyết công nghệ, quy trình sản xuất, bản thiết kế tổng thể và bản thiết kế chi tiết chế tạo máy móc.

3. Đối tác chuyển giao: Viện Titan Quốc Gia Ukraine.

4. Một số thông tin về Công nghệ Titan: xem tại đây.

5. Liên hệ: vui lòng gửi yêu cầu kỹ thuật cụ thể của quý khách đến email: namnhat9@gmail.com

Không có kết quả phù hợp với yêu cầu này.