DẦU MỠ CỦA HÃNG ROSMA

: CNDMPOCMA
Giá Bán : Liên hệ ngay
Sản phẩm dầu mỡ bôi trơn chất lượng cao do Hãng Posma Nga. Sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành kinh tế, quân sự, ngành hàng không v.v.

Được sự ủy nhiệm của Hãng, công ty Nam Nhật xin giới thiệu với thị trường VN những sản phẩm dầu mỡ bôi trơn chất lượng cao do Hãng Posma Nga làm Tổng phân phối. Đây là những sản phẩm của các Nhà sản xuất dầu mỡ danh tiếng của Nga và Shell. Các sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành kinh tế, quân sự. Các sản phẩm dầu nhớt dùng cho ngành hàng không do Hãng phân phối chiếm thị phần lớn ở nhiều nước có sử dụng máy bay dân sự, quân sự do Nga sản xuất.

Sản phẩm gồm rất nhiều chủng loại. Chúng tôi chỉ giới thiệu danh mục. Qúy bạn quan tâm loại nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp thêm đầy đủ chi tiết về loại sản phẩm đó.

Авиационные масла - Dầu nhớt dùng cho ngành hàng không

МС-8п

МС-20

СМ-4,5

МС-8рк

ВНИИНП-50-1-4ф

ВНИИНП-50-1-4у

Б-3В

ВО-12

ВТ-301

ИПМ-10

ТСгип

Các loại khác

 

Гидравлические масла - Dầu thủy lực

АМГ-10

7-50с-3

НГЖ-5у

МГЕ-10А

ГТ-50

ЭШ

ВМГЗ

Марка "А"

Марка "Р"

АУАУ

МГЕ-46В

Các loại khác

 

Энергетические масла - Dầu dùng trong ngành điện lực

Тп-22С

Тп-30

ТП-46

СГТ

Селективной очистки

ГК

ТКп

Т-1500У

ХА-30

ХФ 12-16

ХФ 22-24

КС-19

КС-19п

Кп-8С

Các loại khác

 

 

Смазки - Các loại mỡ bôi trơn

Циатим-201

Циатим-203

Циатим-221

НК-50

ОКБ-122-7

ЭРА (ВНИИ НП-286М)

Атланта (ВНИИ НП-254)

Сапфир (ВНИИ НП-261)

ПФМС-4С

СЭДА

АМС-1, АМС-3

ГОИ-54п

ВНИИ НП-207

ВНИИ НП-225

ВНИИ НП-231

ВНИИ НП-232

ВНИИ НП-282

№9

ПВК

132-08, 132-19, 132-20

Литол

Солидол С

Солидол Ж

Графитная

ВНИИ НП-242

ВНИИ НП-260

ВНИИ НП-273

ВНИИ НП-293

СВЭМ (ВНИИ НП-288)

Các loại khác

 

 

Ví dụ loại dầu nhớt cao cấp ВНИИНП-50-1-4ф ГОСТ-13076-86 sử dụng cho động cơ máy bay tuabin phản lực mà nhiệt độ nhớt đầu ra của động cơ lên tới 175 độ C :

Dùng cho các máy bay dân dụng :  Ил-96-300, ТU-204, Як-42, АN-74, АN-124 "Руслан",

Dùng cho các máy bay quân sự : АN-72, Мig-21, Мig-23, Мig-27, SU-24, SU-25, SU-27, ТU-22, máy bay lên thẳng Мi-26.

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DẦU NHỚT HВНИИ НП-50-1-4ф

 


ГОСТ-13076-86
ВНИИ НП-50-1-4ф - синтетическое диэфирное масло с присадками, повышающими противоизносные свойства и термоокислительную стабильность

Характеристики

Наименование показателя

Норма

Вязкость кинематическая, мм2/с (сСт):

при 100°С, не менее

3,2

при минус 40°С, не более

2000

при минус 54(50)°С, не более

11000

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже

204

Температура застывания, °С, не выше

-60

Термоокислительная стабильность и коррозионная активность при 175°С в течении 72 часов:

  а) весовой показатель коррозии после окисления, мг/см2, не более, на пластинках:

    из стали марки З0ХГСА (ГОСТ4543-71), сплава алюминиевого де-формируемого марки АК4(ГОСТ 4784-74), сплава магниевого литей-ного марки Мл 5 (ГОСТ 2856-79) и серебра (ГОСТ 6836-72)

±0,2

    из меди марки М1 (ГОСТ 859-78)

±0,4

  б) кислотное число после окисления, мг КОН на 1 г масла, не более

2,0

  в) изменение вязкости после окисления, определяемой при 100°С, %, не более

7

  г) внешний вид масла после окисления

прозрачное, отсутствие осадка при отстаивании

  д) состояние прибора и пластинок после окисления

отсутствие нагарообразных отложе-ний

Термоокислительная стабильность при 175°С в течение 50 часов и рас-ходе воздуха (10±0,5) дм3/час:

  а) массовая доля осадка нерастворимого в изооктане, %, не более

0,3

  б) кислотное число после окисления, мг КОН/г масла, не более

0,4

  в) кинематическая вязкость после окисления:

    при минус 40°С, мм2/с (сСт), не более

3500

    при 100°С, мм2/с (сСт), не более

±2,0

  г) весовой показатель коррозии после окисления, г/дм2, на пластинках из:

  сплава алюминиевого деформируемого марки АК4 (ГОСТ 4784-74), не более

±2,0

  из меди марки М1 или М2(ГОСТ 859-78), не более

±1,5

  стали марки ШХ-15 (ГОСТ 801-78)

отсутствие


Область применения - 

ВНИИ НП-50-1-4ф применяется в авиационных турбореактивных двигателях самолетов, у которых температура масла на выходе из двигателя до 175°С (самолеты гражданской авиации Ил-96-300, Ту-204, Як-42, Ан-74, Ан-124 "Руслан", самолеты военной авиации Ан-72, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-15, Су-17, Су-20, Су-24, Су-25, Су-27, Ту-22, вертолеты Ми-26).

ВНИИНП-50-1-4ф используется в турбохолодильниках систем кондиционирования ЛА, а также в авиационных газотурбинных двигателях газоперекачивающих агрегат

Đối với các sản phẩm khác bạn cần khi liên hệ với chúng tôi cũng sẽ có bảng thông số chi tiết như vậy.